Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu "Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliły nam na wprowadzenie do naszego portfolio nowej usługi - otrzymywania ekstraktów roślinnych w formie ciekłej lub stałej.

Badania Saponlabs nad naturalnymi środkami powierzchniowo czynnymi dla przemysłu kosmetycznego wykorzystują różne modele naśladujące ludzką skórę. Niedawno opublikowaliśmy artykuł naukowy porównujący działanie syntetycznych i naturalnych środków powierzchniowo czynnych na dwie modelowe warstwy skóry.

We wrześniu tego roku, Saponlabs zakończył realizację grantu "Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES" w ramach Programu sektorowego INNOCHEM, finansowanego ze środków Działania 1.2 (Sektorowe programy B+R POIR 2014-2020).

Ciągłe badania Saponlabs nad naturalnymi środkami powierzchniowo czynnymi ukierunkowane są na wiele potencjalnych źródeł takich środków, które można uzyskać z roślin. Istnieje wiele roślin, które zawierają takie substancje w różnych stężeniach. Jednym ze znanych kandydatów są saponiny, których nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „sapo”, oznaczającego mydło.

logo eu1