Normy ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) na pierwszej linii działań SaponLabs

W zgodzie z globalnymi trendami mającymi na celu poprawę przyszłości naszej planety, prawie wszystkie sektory przemysłu szybko dostosowują się do standardów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). ESG odnosi się do trzech głównych tematów: Środowisko - zmiana klimatu, wykorzystanie zasobów, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie; Warunki społeczne - warunki pracy i życia, zaangażowanie przedsiębiorstw; Zarządzanie - poziomy wynagrodzeń, struktura przedsiębiorstwa, strategie podatkowe przedsiębiorstw.

Od 2019 r. zaangażowanie ESG na poziomie przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości, staje się integralną częścią odpowiedzialnej strategii poprawy generowania wartości w długim horyzoncie czasowym. Przemysł kosmetyków naturalnych znajduje się na pierwszej linii standardów ESG, rozwijając globalny rynek kosmetyków ekologicznych i kosmetyków bio.

W SaponLabs, od samego momentu powstania firmy, byliśmy świadomi wyzwań, jakie stawia dzisiejsze życie i szybki rozwój we wszystkich dziedzinach przemysłu i życia. Cel powstania naszej firmy był całkowicie zgodny z filozofią ESG: skupiliśmy się na naturalnych składnikach kosmetyków jako paradygmacie rozwoju naszej działalności badawczej.

Zastosowanie naturalnych składników ma wielopłaszczyznowy wpływ na koncepcję ESG. Jest nie tylko w pełni ekologiczne, ale także dzięki wykorzystaniu naturalnych roślin i ziół stwarza małym firmom i lokalnemu rolnictwu możliwości w zakresie wpływu społecznego i zarządzania przedsiębiorstwem. Równolegle z naturalnymi składnikami używanymi w naszych recepturach, SaponLabs prowadzi również badania w wielu obszarach, które mogą mieć krytyczny wpływ na ekologię i ślad węglowy. Wszystkie ekstrakty roślinne stosowane w naszych preparatach otrzymywane są z pomocą czystej wody, bez rozpuszczalników organicznych. Ulegają one jedynie przemianom fizycznym i biologicznym, które nie wytwarzają żadnych toksycznych produktów ubocznych, często obecnych w syntetycznych składnikach kosmetyków.

Poza pracą badawczą SaponLabs wykorzystuje nie tylko naturalne składniki kosmetyczne firm zorientowanych na ESG, ale także optuje w kierunku opakowań naturalnych, które są przyjazne dla środowiska. Staramy się zawsze używać opakowań biodegradowalnych lub nadających się do recyklingu, aby poprawić wpływ naszych kosmetyków na środowisko.

W aspekcie społecznym i zarządzania firmą, od początku naszej działalności ściśle przestrzegamy zaleceń i wymagań w zakresie różnorodności i warunków pracy naszych pracowników, tworząc doskonałe środowisko pracy dla przyszłej kariery i rozwoju osobistego członków naszego zespołu. Działając na pograniczu przemysłu i nauki, angażując się w unijne programy grantowe, również mocno przyczyniamy się do kształtowania przyszłych naukowców czy pracowników przemysłu, oferując realizację doktoratów przemysłowych i wdrożeniowych, prac dyplomowych czy staży w laboratoriach SaponLabs na kampusie Politechniki Warszawskiej.

Wraz z szybkim rozwojem taksonomii ESG, wiele organów politycznych i gospodarczych, takich jak UE czy ONZ, szybko wprowadza ogólne ramy ESG na poziomie globalnym. SaponLabs uważnie śledzi te zmiany i pozostanie na pierwszej linii postępu w tej dziedzinie, starając się wdrażać jak najwięcej nowych standardów ESG.

 

logo eu1