logo fundusze

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny

Inteligentny Wzrost

2014-2020

 

Wzmocnienie zdolności przedsiębiorców do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego sa głównymi celami sektorowego programu INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Programu sektorowego INNOCHEM, finansowanego ze środków Działania 1.2 (Sektorowe programy B+R POIR 2014-2020), projekt Saponlabs, spółki z o.o. zatytułowany "Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES" otrzymal dofinansowanie w wysokosci 1'012’795,50 PLN.

W ramach Programu wpłynęło prawie 50 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 189 mln PLN, przy 305 mln PLN wartości kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przyznano 27 projektom, na łączną kwotę dofinansowania równą niemal 100 mln PLN.

Sektorowy program B+R INNOCHEM ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora chemicznego na rynkach światowych poprzez wsparcie badań badawczo-rozwojowych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Ponizej przedstawiamy podstawowe cele i zalozenia projektu.

Głównym celem projektu jest opracowanie serii naturalnych kosmetyków, w szczególności szamponów, wolnych od syntetycznych surfaktantów, takich jak sól sodowa siarczanu laurylowego (SLS) i jego oksyetylowanego analogu – SLES. Mimo, że na rynku kosmetycznym pojawia się coraz więcej „naturalnych” produktów „wolnych od SLS i SLES”, w rzeczywistości formulacje te nie są wolne od syntetycznych surfaktantów o takiej samej bądź zbliżonej budowie. Spowodowane jest to przede wszystkim trudnościami technologicznymi, ponieważ naturalne ekstrakty wykazują ogólnie małą kompatybilność ze składnikami syntetycznymi i często nie pozwalają na uzyskanie tak dobrych parametrów jakościowych i sensorycznych produktów kosmetycznych. Większość klientów przedkłada parametry użytkowe nad „naturalność”, szczególnie że termin ten z powodu częstych nadużyć marketingowych wielu konsumentom nie kojarzy się już z prawdziwie naturalnymi produktami.

Naturalne surfaktanty („biosurfaktantanty”) są wytwarzane przez organizmy żywe w celu wypełniania ich potrzeb fizjologicznych, dzięki czemu możliwa do uzyskania skala produkcji takich naturalnych składników kosmetyków jest ogromna. Wiele gatunków roślin, również tych rosnących i uprawianych w umiarkowanym klimacie Europy, stanowi potencjalne bardzo bogate i odnawialne źródło biosurfaktantów. W porównaniu do syntetycznych surfaktantów obecnie dominujących w składzie kosmetyków, biosurfaktanty cechują się często znacznie bardziej złożoną budową, a przez to też większą funkcjonalnością. Niestety, z tego samego powodu również ich wyodrębnianie i mieszanie z innymi związkami chemicznymi jest bardziej skomplikowane i wymaga wielu optymalizacji. Analogiczne problemy występują w przypadku pozostałych składników naturalnych o innych cechach funkcjonalnych i są najczęstszą przyczyną niepowodzeń firm nastawionych na proste zastępowanie składników syntetycznych przez ich naturalne analogi. Najczęściej próby takie kończą się połowiczną wymianą surowców, a uzyskany kosmetyk jako główne składniki nadal posiada syntetyczne surfaktanty. Ponieważ dodatek składników naturalnych jest niewielki, a – co gorsza – nie są one dostarczane do formulacji w optymalnej formie, uzyskany efekt ma znaczenie jedynie marketingowe. Doświadczenie naszego zespołu bazujące na wieloletniej pracy naukowej pozwoli na zoptymalizowanie procesów wyodrębniania naturalnych składników aktywnych roślin w celu stworzenia całkowicie naturalnych kosmetyków, nie wymagających w składzie składników syntetycznych.