Contact details

SAPONLABS Ltd
Noakowskiego 3, lab. 330
00-664 Warsaw, Poland

VAT number 7010515778
tel. +48 507 321 724

General questions: info[at]saponlabs.com
Consulting: consulting[at]saponlabs.com
Research: research[at]saponlabs.com 

SaponLabs sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 3,00-664 Warszawa
NIP: 7010515778, REGON: 362840946, KRS: 0000580802
Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 40,000 PLN

Send us a message

Send message

logo eu1